Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

De oudervereniging

De ouderverenging (OV) van basisschool Op 't Hwagveld heeft als doel de samenwerking tussen school en de ouders te bevorderen. Alle ouders die de (vrijwillige) ouderbijdrage betalen zijn lid van de OV. De OV is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke ouderverenging om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. De OV vergadert gemiddeld 6 keer per jaar waarvan tenminste 4 keer per jaar een vertegenwoordiger van het team op de directeur aansluit.

Minimaal een keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.Tijdens deze vergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten van het voorgaande schooljaar en wordt verantwoording over het financiën afgelegd. Tevens kunnen tijdens de jaarvergadering nieuwe leden voor het bestuur voorgedragen en gekozen worden en treden bestuursleden af op basis van een schema van aftreden. De oudervereniging van basisschool Op 't Hwagveld publiceert regelmatig in de nieuwsbrief 't Pennedöpke.

De oudervereniging van basisschool Op 't Hwagveld wordt met ingang van schooljaar 2015/2016 door de volgende ouders vertegenwoordigd:

  • Mevrouw Miranda Hendriks (Voorzitter/ DUO-baan)
  • Mevrouw Iris Merlkelbach (Voorzitter/ DUO-baan/ Secretaris)
  • Mevrouw Marielle van Kan (Penningmeester)                                                        
  • Mevrouw Susan Maenen (Lid)
  • Mevrouw Rema Beckers (Lid)
  • Mevrouw Ellen Rusman (Lid)
  • Mevrouw Jessica Schroeders (Lid)

De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden.

Heeft U  interesse spreek dan een van onze leden aan of maak het kenbaar bij de leerkracht van uw kind(eren)